กิจกรรมของเรา

งานสัมมนา เจ.ที.เตาปูนฯ ระหว่างวันที่ 23-24 ม.ค.2559 ณ แบมบูริเวอร์เฮาร์รีสอร์ท เขื่อนแก่นกระจาน จ.เพชรบุรี
เนื่องด้วยทางผู้บริหารมีการจัดงานเลี้ยงในรอบปีเพื่อเป็นการให้ขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานทุกท่านได้ร่วมพบปะสังสรรค์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการเพื่อก่อให้เกิดความรักสามัคคีต่อเพื่อนมนุษย์และองค์กรที่กำลังจะเติบโตขึ้นในอนาคต การจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังมีโอกาสได้ร่วมทำบุญสักการะหลวงพ่อ ณ วัดถำ้เข้าย้อย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกๆท่าน