กิจกรรมของเรา

ทอดกฐินสามัคคี วัดพลอยกระจ่างศรี 11 พฤศจิกายน 2557

ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ