กิจกรรมของเรา

กิจกรรมสัมมนาสมาชิกชมรมอู่อุ่นใจ กับ บมจ.สามัคคีประกันภัย

ณ Golden Valley Resort เขาใหญ่ ขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกอู่อุ่นใจ รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ครับ