กิจกรรมของเรา

กิจกรรม เพื่อสังคม แบ่งปัน ช่วยเหลือ สนับสนุนให้โอกาสน้องๆ กับสมาชิกชมรม "อู่อุ่นใจ"และ บมจ.สามัคคีประกันภัย
ณ บ้านคลองน้อย จังหวัดประจวบฯ วันเสาร์ที่ 28/11/2558
***รู้สึกมีความสุขที่ได้ร่วมกับกิจกรรมในครั้ง***