ประกันภัยที่ร่วมกับเรา เจ.ที เตาปูนออโต้กลาส

เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 20 บริษัท ให้เป็นร้านกระจกรถยนต์ในเครือ
เพื่อคอยให้บริการดูแลรับใช้ให้บริการงานติดตั้งกระจกรถยนต์นอกสถานที่ ให้กับรถประกันและรถคู่กรณี มานานกว่า 13 ปี

<>เอกสารที่ต้องเตรียมมาเปิดเคลมกับทางร้าน

  • 1.กรมธรรม์ประกันภัย
  • 2.ใบขับขี่
  • 3.ใบรับประกันฟิล์มกรองแสง
  • 4.สำเนาทะเบียนรถ
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชับป์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ชับป์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สมโพธิ์เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สมโพธิ์เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)